Hypertoni med höga tryck utan encefalopati eller kristecken

Hitta i sidan


  Definition

  Mycket högt blodtryck (>240/130 mmHg) utan neurologiska symtom eller andra kristecken. Förekommer även vid essentiell hypertoni, ofta medicinslarv.


  Utredning


  • Blodtryck i båda armarna.
  • Blodprover: Blod-, elektrolytstatus. Urinstatus/testremsa.
  • EKG.
  • Lyssna över njurartärerna, kontrollera perifera pulsar.
  • Eventuellt ögonbottenundersökning.


  Behandling

  Inget behov av drastisk blodtryckssänkning. Tabl Felodipin 5-10 mg  alternativt tabl Captopril 50 mg po. Amlodipin eller enalapril kan också användas men ger ett långsammare tillslag. Vid hög puls kombinera med tabl Metoprolol depot 50-100 mg. Om rimlig blodtryckssänkning inom 4 tim kan patienten följas upp polikliniskt.

  ICD-kod: Beroende på underliggande orsak, I10-I15


  Uppdaterad: 2017-09-21