Tyreoidit

Hitta i sidan


  Definition

  Sjukdomar som orsakar en inflammation i tyreoidea.


  Orsaker

  Subakut granulomatös tyreoidit (De Quervain) är sannolikt orsakad av en virusinfektion eller postinfektiös process. Sjukdomen har oftast ett bifasiskt förlopp. Övergående tyreotoxikos med påföljande hypotyreos, därefter oftast normal tyreoideafunktion. Hypertyreosen varar 2-8 veckor, sedan följer en oftast symtomlös hypotyreos vanligen 2-8 veckor. Ca 10-15 % utvecklar så småningom en permanent hypotyreos. Vanligaste ålder är 30-50 år.

  Autoimmun tyreoidit. Kvot ♀:♂ är 7:1.

  Även infektions-, strålnings-, trauma-, postpartum-, läkemedels- och fibrosutlöst tyreoidit förekommer.


  Klinisk bild

  Smärtsam tyreoidit

  Subakut granulomatös tyreoidit (De Quervain) med smärta över sköldkörteln, sjukdomskänsla och lätt feber (upp mot 60 %), hjärtklappning (ca 70 %), initial darrhänthet, eventuellt myalgi och intolerans mot värme (influensaliknande symtom).

  Infektiös-, strålnings- och traumautlöst tyreoidit.

  Icke smärtsam tyreoidit

  Autoimmun tyreoidit (Hashimoto): Ibland initial tyreotoxikos men så småningom permanent hypotyreos.

  Postpartum-, läkemedels- och fibrosutlöst tyreoidit.


  Utredning


  • Anamnes, status och typiskt palpationsfynd.
  • TSH, fritt T4 och eventuellt fritt T3.
  • CRP ökat i >85 % och SR oftast >50 mm vid subakut granulomatös tyreoidit. SR>CRP.
  • TPO-ak och TRAK i utvalda fall. (Hashimoto TPO-positiv).
  • Finnålsbiopsi ger diagnos men behövs sällan.
  • Tyreoidea-scintigrafi visar lågt upptag.
  • Ultraljud tyreoidea visar normal eller förstorad tyreoidea (behöver nästan aldrig beställas på akutmottagningen).


  Differentialdiagnoser

  Blödning i tyreoideacysta kan ge smärta. Akut infektiös tyreoidit med feber, lokal ömhet och svullnad, samt hög sänka utan funktionsrubbning behandlas i första hand med parenteralt antibiotika med stafylokock-täckning, ÖNH-konsult vid behov. En faryngeal abscess kan ge smärta över tyreoidea. Patienten har allmänpåverkan, ofta sväljsvårigheter och rodnad över tyreoidea.


  Behandling

  Subakut tyreoidit: NSAID i lindriga fall. De flesta behöver steroider. Vid allmänpåverkan eller SR >50 mm ges prednisolon 30 mg x 1, övriga 20 mg x 1. Dosen trappas med 5 mg/vecka på 4-6 veckor. Effekten är ofta dramatisk med besvärsfrihet efter 1-2 dygn. Remiss oftast till husläkare, i undantagsfall till endokrinolog.

  Icke smärtsam/autoimmun tyreoidit diskutera med endokrinolog.

  ICD-kod: Subakut E06.1, Autoimmun E06.3


  Uppdaterad: 2017-09-21