Alkohol

Hitta i sidan

  Intensivvårdsindikation

  Djup medvetslöshet, andningspåverkan, aspiration eller hypotermi (tem­peratur <34,0 ºC).


  Klinisk bild

  Etylalkoholintoxikation är den vanligaste orsaken till medvetslöshet på medicinakuten. Hjärnstamsparalys med koma, andningsförlamning och död kan inträda vid P-Etanol 60-120 mmol/l (2-4 promille). Den individuella toleransen varierar mycket.

  Komplikationer

  1. Hypoglykemi som kan utlösa kramper.
  2. Andningsinsufficiens och luftvägsproblem - ta blodgaser, kontrollera svalgreflexer.
  3. Aspiration – auskultation/blodgaser.
  4. Förmakstakyarytmier - vanligt, viker vanligen spontant inom 24 timmar.
  5. Muskeltryckskador – kroppsundersökning/total-CK.
  6. Elektrolytrubbningar - hyponatremi och hypokalemi vanligast.
  7.  Skalltrauma – neurologstatus.
  8.  Vid grav metabolisk acidos - misstänk metanol- eller etylenglykol-intoxikation.


  Utredning

  Överväg nedanstående utredning.

  Blodprover: Etanol, metanol, paracetamol, elektrolytstatus och glukos. PK, ASAT, ALAT. Blodgaser. Vid misstanke om muskelskada: CK och myoglobin.

  EKG.

  Pulsoximetri.

  DT hjärna vid tecken på skalltrauma.


  Behandling


  1. Dåligt väckbar patient ska övervakas i stabilt sidoläge.
  2. Inj Vitamin-B1 50 mg/ml, 2 ml iv på vid indikation.
  3. Överväg inj Narcanti och/eller inj Lanexat vid misstänkt blandförgiftning eller andningspåverkan.
  4. Korrigera hypoglykemi och elektrolytrubbning vb.
  5. Ge vätska, inf Ringer-Acetat 1000 ml under 6 tim vid medvetslöshet.
  6.  Överväg KAD, kontrollera diures.

  ICD-koder: Etylalkoholintoxikation F10.0; Etanol T51.0; Oavsiktlig förgiftning X45.9; Förgiftning, med avsikt att skada sig själv X65.9


  Uppdaterad: 2017-09-22