Ikterus

Hitta i sidan


  Definition

  Gultonad hud, sklera och andra vävnader orsakad av förhöjd bilirubin­koncentration. Mild ikterus kan lättast inspekteras i sklera och kan uppträda vid bilirubinkoncentrationer mellan 30-40 µmol/l. Kan uppkomma genom:

  1. Ökad produktion av bilirubin.
  2. Nedsatt konjugeringsförmåga i levern.
  3. Försämrad utsöndring av galla (ökning av konjugerat bilirubin).


  Klinisk bild


  • Mild ikterus (P-Bilirubin ca 50 µmol/l) utan mörkfärgad urin talar för icke-konjugerad hyperbilirubinemi orsakad av hemolys eller Gilberts syndrom.
  • Uttalad ikterus eller mörkfärgad urin indikerar leveraffektion och gallstas.
  • Tecken på portahypertension som ascites indikerar ett kroniskt förlopp. Patienten noterar vanligen mörk urin innan huden gulfärgas. Kronisk hepatit och alkoholhepatit associeras ofta med anorexi och trötthet.
  • Akut insjuknande med illamående och kräkningar före ikterus indikerar akut hepatit eller koledokusobstruktion på grund av sten. Hepatomegali, ascites samt halsvenstas indikerar högersvikt eller vena porta trombos.
  • Diffus lymfadenopati i kombination med ikterus vid akut insjuknande talar för mononukleos, vid långsamt insjuknande för lymfom eller leukemi.
  • Palpabel resistens i levern indikerar malignitet.


  Utredning


  • Blodprover: Blod-, elektrolyt-, lever- och koagulationsstatus. Hepatit-serologi. Överväg prov för EBV, CMV, HSV.
  • Måttligt förhöjda nivåer av bilirubin utan förhöjt ALAT, gamma-GT, eller ALP talar för hemolys. Kraftigt förhöjda bilirubin och transaminaser utan påtaglig stegring av ALP indikerar akut hepatit.
  • Förhöjda nivåer av ALP, gamma-GT och måttligt förhöjda bilirubinnivåer talar för kolestas eller infiltrativ sjukdom.
  • Lågt albumin indikerar kronisk leveraffektion.
  • Ultraljudsundersökning av lever, galla och pankreas avslöjar vanligen tumörer, kolestas, portaventrombos, gallsten. DT buk kan övervägas.
  • Vid inflammatorisk tarmsjukdom tänk på möjlig skleroserande cholangit.
  • Viktigt med läkemedelsanamnes (Heracillin, NSAID).


  Behandling

  Beroende av diagnos, se separata avsnitt.

  ICD-kod: Ikterus R17.9


  Uppdaterad: 2017-09-22