Diarré orsakad av Clostridium Difficile

Hitta i sidan


  Definition

  Diarré och buksmärtor i anslutning till antibiotikabehandling.


  Klinisk bild

  Symtom: Lindrig diarré med spontant tillfrisknande till pseudomembranös colit med allmänpåverkan, buksmärtor, hög feber och blodig diarré.


  Utredning

  Vid allmänpåverkan eller svåra diarréer: Blod-, elektrolytstatus, CRP.

  F-Clostridium difficile toxin B-DNA.

  Vid allmänpåverkan, buksmärtor och feber, överväg DT buk eller buköversikt med frågeställning toxisk ccolondilatation.


  Behandling

  Vid lindriga symtom: Utsättning av antibiotika, ge vätska.

  Vid mer uttalade symtom: Tabl metronidazol (Flagyl) 400 mg x 3 x X.

  Vid terapisvikt: Kaps Vancomycin 125 mg x 4 x X.

  Vid allvarlig sjukdom inf metronidazol + tabl vancomycin 250 x 4 oralt.

  Vid eventuella ytterligare recidiv bör infektionsläkare kontaktas för eventuell faecestransplantation. Undvik motilitetshämmande läkemedel.

  ICD-kod: Enterit orsakad av Clostridium difficile A04.7


  Uppdaterad: 2017-09-22