Inflammatorisk tarmsjukdom (Ulcerös colit, Mb Crohn)

Hitta i sidan


  Definition

  Inflammation i colonslemhinnan (ulcerös colit). Inflammation i tunntarm- och/eller colonslemhinnan (Mb Crohn).


  Klinisk bild

  Akut insjuknande eller långvariga besvär av lös avföring med slem och blodtillblandning med eller utan buksmärtor och tenesmer. Vid Mb Crohn fistelbildning och ökad risk för ileus. Proktit ger ofta täta trängningar till defekation och antalet tömningar av blod och slem är ofta över 6 per dygn.

  Vid akut insjuknande bör infektiös genes uteslutas.

  Svårighetsgrad av ulcerös colit enligt Truelove-Witts score:

  Differentialdiagnoser: Infektion, strålskadad tarm, mikroskopisk colit, ischemisk colit, medicinutlöst colit, colit orsakad av diverkulit, funktionella besvär, gallsaltdiarré, gluten- eller laktosintolerans.


  Utredning

  Blodprover: Blod-, elektrolytstatus. CRP, leverprover inklusive albumin. Blododling om temperatur över 38,5°C. Fecesodling. Clostridium dificilie toxin i feces vid misstanke om antibiotika-associerad enterocolit. Cystor och maskägg i feces. Eventuellt feces-calprotectin (för inflammationsgrad och prognos).

  Koloskopi alternativt rektoskopi som visar inflammation vid distal ulcerös colit, det vill säga svullen, rodnad och ulcererad slem­hinna. Ibland blod och mukopus i lumen. Vid proktit kan en övre gräns ses.

  Röntgen: DT buk vid svår smärta eller akut bukstatus med frågeställning colondilatation, fri gas, utbredning.


  Inledande behandling

  Ulcerös colit

  Mild till måttlig UC bör behandlas med mesalazin (Asacol) som lokalbehandling (1 g/dag rektalsuspension) kombinerat med peroralt mesalazin 2,4 g/dag. Kombinationsbehandling är mer effektiv än enbart per oral eller lokal behandling. Vid mild proktit är enbart lokalbehandling med supp mesalazin (Asacol) 500 mg 1 x 1-2 ofta tillräckligt.

  Vid terapsvikt bör man höja peroralt mesalazin till 4,8 g/dag samt lägga till kortison som lokalbehandling (Pred klysma) och/eller tabl Prednisolon 5 mg 8 x 1 med nedtrappning 5 mg dygnsdos per vecka.

  Vid svårt UC skov överväg alltid sjukhusinläggning med kortison (Betapred) 4 mg/ml 1 ml x 2 iv, vätska och elektrolyter parenteralt. Vid feber >37,8 ges inj Ciprofloxacin 400 mg x 2 iv + Flagyl 1500 mg x 1 första dagen följt av 1000 mg per dag. Överväg LMH profylax. Alltid kirurgisk konsultation  vid inläggning av patient med akut svårt skov.

  Mb Crohn

  Handläggningen följer samma principer som vid ulcerös colit. Viktiga skillnader att poängtera.

  1. 5-ASA preparat har ingen plats i den akuta situationen.
  2. Vid tecken på stenosproblematik (subileus/ileus) utförs buköversikt passageröntgen eller DT buk. Samråd med kirurg.
  3. Vid feber och/eller fistelproblematik – tänk på möjligheten av abscess. DT buk vid misstanke. Ge ej kortikosteroid innan abscess har uteslutits.
  4. Tarmvila om patienten bedöms vara i riskzonen för akut operation. Annars enteral nutrition med lakotsfri kost, eventuellt näringsdryck. Obs nutritionslista! Behov av total parenteral nutrition bedöms efter rehydrering och elektrolytkorrigering. Tabl Prednisolon eller inj Betapred enligt ovan.
  5.  Eventuellt antibiotika vid tecken på allvarlig infektion.


  Uppföljning

  Remiss till patientens ordinarie läkare för uppföljning. Patienter som läggs in bör bedömas av gastroenterolog inom 1-2 dygn.

  ICD-koder: Crohns sjukdom UNS K50.9; Ulcerös colit UNS K51.9


  Uppdaterad: 2017-09-22