Tarmischemi – emboli eller trombos

Hitta i sidan


  Definition

  Intestinal ischemi drabbar såväl colon som tunntarm. Kan orsakas av arteriell eller venös ocklusion eller arteriell vasospasm.


  Orsaker


  • Arteriell ischemi: Ockluderade emboli vid förmaksflimmer. Trombos på grund av arterioskleros eller vaskulit.
  • Icke ocklusiv: Hypoperfusion på grund av hypovolemi, hypotension, chock eller hjärtsvikt. Drabbar främst övergången colon transversum till descendens och övergången sigmoideum till rektum.
  • Venös ischemi: Se ”Porta- mesenterialvenstrombos, Budd-Chiari syndrom”.


  Klinisk bild

  Tidigt vid arteriell trombos eller emboli dominerar svåra buksmärtor, ofta frekvent lös avföring, ovanligare med blod, illamående och kräkningar. Initialt diskreta fynd i bukstatus. Sedan paralys med minskande buksmärtor samtidigt som buken blir mer utspänd och ömmande, tarmljud minskar. Senare i förloppet eventuellt chock.

  Kronisk tarmangina ger buksmärtor efter måltid med duration 1-3 timmar.


  Utredning

  Blodprover: Blod-, lever- och elektrolytstatus, CRP. Laktat (kan vara normalt), amylas.

  Röntgen: DT buk med kontrast och frågeställning akut tarmischemi.


  Behandling

  Kontakt med kirurg för fortsatt handläggning. Ställningstagande till operation, trombolys eller endovaskulär intervention.

  ICD-kod: K55.0


  Uppdaterad: 2017-09-22