Leukopeni och neutropeni

Hitta i sidan


  Definition

  Leukopeni: LPK <3,0 x 109/l; Neutropeni: Neutrofiler <1,0 x 109/l. Isolerad leukopeni är ovanligt.


  Klinisk bild

  Underliggande sjukdomar, t ex malign blodsjukdom, septikemi, autoimmun neutropeni. Patient med neutrofiler 1-3 x 109/l har sällan symtom. Om neutrofiler <0,5 x 109/l finns ofta infektionstecken.


  Utredning

  Läkemedelsanamnes (t ex thyreostatika, sulfa, fentiaziner, cytostatika). Infektionstecken?

  Blodprover: Blodstatus, B-Celler, CRP. Vid blödning även PK, APTT, fibrinogen, D-dimer.

  Odlingar vid feber: Blod, nasofarynx, urin och övrigt fokus (t ex centrala och perifera venkatetrar).


  Behandling

  Patient med nyupptäckt leukopeni (<1,0 x 109/l) är inläggningsfall oavsett om feber föreligger eller ej. Cytostatikabehandlade patienter som inte har feber eller andra infektionssymtom utgör undantag. Vid feber insättes bred­spek­trumantibiotika omedelbart efter odlingar. Se avsnitt ”Neutropeni under cytostatikabehandling” nedan.

  Leukopeni + anemi och/eller trombocytopeni talar för malign blodsjukdom och patienten är då i regel inläggningsfall.

  ICD-kod: Alla former D70.9


  Uppdaterad: 2017-09-22