Akut högerkammarinfarkt

Hitta i sidan


  Definition

  Kliniska infarktsymtom + troponinstegring samt typiska fynd i EKG och/eller ekokardiografi. ST-höjning i V4R och/eller V1. Ekokardiografi visar (dilaterad) högerkammare med nedsatt väggrörlighet. Högerkammarinfarkt är vanligt hos patienter med inferior ST-höjningsinfarkt. Inferior infarkt med högerkammarengagemang har betydligt högre mortalitet än övriga inferiora infarkter.


  Kliniska fynd

  De klassiska hemodynamiska fynden hypotension, halsvenstas, och samtidig avsaknad av lungstas (stasrassel) förekommer hos ca 15 %.


  Behandling

  • Akut reperfusion med PCI eller trombolys
  • Volymtillförsel
  • Inotropa medel vid behov (infusion dobutamin)
  • Nitrater, diuretika och ACE-hämmare bör undvikas

  ICD-koder: I21.2; reinfarkt I22.8
  Eventuellt tilläggskod för typ av hjärtinfarkt, U98.1-U98.5


  Uppdaterad: 2017-09-26