Differentialdiagnos vid bröstsmärtor - Janusinfo

Differentialdiagnos vid bröstsmärtor

Hitta i sidan


  Potentiellt livshotande

  Hjärtinfarkt

  Retrosternal bröstsmärta i regel av hög intensitet, tryck eller sveda i bröstet med duration mer än 20 minuter med utstrålning till en eller båda armarna, hals, käke. Ibland föregånget av attacker som ökat i intensitet senaste dagarna. Symtom enbart från annan kroppsdel, t ex rygg, buk eller armar, förekommer men är sällsynt.

  Angina pektoris

  Symtom som vid hjärtinfarkt, men generellt sett lägre intensitet och kortare duration än vid hjärtinfarkt. Symtomen debuterar i regel vid ansträngning men kan även förekomma i vila.

  Perikardit

  I regel intensiv bröstsmärta relaterad till kroppsläge och andning. Förvärras ofta i liggande.

  Lungemboli

  Andnöd vanligen dominerande symtom. Plötslig eller smygande debut med tryckkänsla, måttliga smärtor i bröstet. Pleurala, andningskorrelerade smärtor orsakade av lunginfarkt/pleurit är relativt vanligt. Svimning är ett allvarligt tecken.

  Aortadissektion

  Plötsligt insjuknande med kraftig thoraxsmärta. Migrerande smärta och symtom. Utstrålning till rygg, buk mm.

  Hjärtsvikt/lungödem

  Andnöd dominerar. Beskrivs ibland som bröstsmärta men det rör sig i regel mer om tryckkänsla i bröstet.

  Esofagusrift, -ruptur

  Sällsynt tillstånd associerat till kraftiga kräkningar. Dov thorax­smärta. Ofta andningsbesvär och feber. Lungröntgen visar ofta pneumothorax, pneu­mo­mediastinum, subkutant emfysem eller pleuraexudat.

  Mediastinit – efter thoraxoperation

  Dov thoraxsmärta, -ömhet. Feber, allmänpåverkan. Eventuellt sårinfektion. DT-undersökning ej diagnostisk. Klinisk diagnos. Kräver i regel reoperation, kontakta toraxkirurg.


  Andra orsaker

  Diskbråck

  Svåra smärtor av rhizopatityp. Initialt är patienten ofta immobiliserad på grund av svår smärta.

  Myalgi

  Distinkt palpationsömhet motsvarande muskulatur inom thorax. Ofta utlöst av onormal muskelaktivitet eller virusinfektion.

  Osteoporos – kotkompression.

  Vanligt hos äldre. I regel långvariga besvär. Rörelserelaterad. Palpationsömhet i bröstkorgen och övre delen av buken.

  Pleurit

  Skarp – skärande andningskorrelerad thoraxsmärta.

  Pneumothorax

  Dov eller andningskorrelerad thoraxsmärta som ibland debuterar efter host­attack. Dyspnékänsla. Nedsatt andningsljud över drabbad lunga.

  Reflux

  I regel lindrigare smärta än hjärtinfarkt men kan ha samma utbredning. Matrelation samt accentuering i liggande och nattetid.

  Rhizopati

  Smärtor/domningar som strålar ut från nacke-rygg, mot ena armen eller sidan. Ofta rörelserelaterad.

  Kostokondrit (Tietzes syndrom)

  Palpationsömhet över brosk-bengränsen för costa 2-4 ofta vä sida.


  Uppdaterad: 2017-09-26