Endokarditprofylax

Endokarditprofylax före kirurgiska ingrepp i munhåla, svalg, larynx, luftvägar (se tabell). Ges enligt lokala riktlinjer. Det gäller patienter med klaffprotes (alla typer), främmande material i hjärtat, tidigare endokardit eller komplicerat medfött hjärtfel.

Oralkirurgiska ingrepp

Fiberbronkoskopi med biopsi

Tandextraktion

Tonsillektomi

Parodontalkirurgi

Bronkoskopi med stelt instrument

Tandstensskrapning

Biopsi i svalg mm

Adenoidektomi

 

Antibiotika: Tabl Amoxicillin  50 mg/kg, max 2 g, 30-60 min före ingreppet. Alternativt inj ampicillin 2 g iv. Vid penicillinöverkänslighet: Kapslar eller inj Klindamycin 600 mg.


Uppdaterad: 2017-09-26