Takyarytmier, indelning

Hitta i sidan


  1. Regelbunden takykardi med smala (<120 ms) QRS-komplex

  1. Sinustakykardi.
  2. Förmaksfladder med regelbunden blockering.
  3. AV-nodal reentrytakykardi (AVNRT).
  4. Ortodrom Wolff-Parkinson-White-takykardi (WPW). Överledningen sker i normal riktning i AV-noden.
  5. Ektopisk förmakstakykardi.


  2. Oregelbunden takykardi med smala (<120 ms) QRS-komplex

  1. Förmaksflimmer (FF).
  2. Förmaksfladder med oregelbunden blockering.
  3. Förmakstakykardi med varierande fokus. 


  3. Regelbunden takykardi med breda (≥120 ms) QRS-komplex

  1. Kammartakykardi (VT).
  2. Supraventrikulär takykardi (sinustakykardi, förmaksfladder med regelbun­den blockering, AVNRT, ortodrom WPW) med grenblockering.
  3. Supraventrikulär takykardi med överledning till kammare via accesorisk bana.


  4. Oregelbunden takykardi med breda (≥120 ms) QRS-komplex

  1. Förmaksflimmer med grenblockering.
  2. Förmaksfladder/förmakstakykardi med oregelbunden blockering + grenblock.
  3. Preexiterat förmaksflimmer.

  Uppdaterad: 2017-09-26