Pleuravätska

Hitta i sidan


  Definition

  Vätska i pleura beroende på transudat (proteinhalt <30 g/l, motsvarar albumin <ca 20 g/l), exudat, hemo­thorax, empyem eller kylothorax.


  Orsaker

  Transudat: Högt ventryck, hjärtsvikt, hypoalbuminemi, ascites t ex vid nefros eller levercirrhos.

  Exudat: Tumörer (primära lungtumörer, mesoteliom, metastaser, lymfom), bakteriella infektioner, tuberkulos, reumatoid artrit, SLE, vaskulit. Sällsynta orsaker: Post commisurotomisyndrom, subfreniska abscesser,  pankreatit, Meigs´ syndrom.

  Hemothorax: Trauma, t ex penetrande revbenfraktur.

  Empyem: Pus i pleura oftast från spridning av pneumoni.

  Kylothorax: Läckage av lymfa från ductus thoracicus på grund av trauma eller malign process.


  Behandling

  Ensidigt pleuraexsudat: Stort exudat med andningspåverkan kräver terapeutisk och diagnostisk tappning. Diagnostisk tappning subakut vid mindre exudat utan andningspåverkan. Provtagning pleuravätska, se procedurer.

  Vid misstanke om pleuraempyem: Tappning, pH-mätning och odling, i regel även dränage­behandling. Smala pleuradränage (<4 mm diameter) bör inte användas vid empyem. Skölj med 250-500 ml isoton NaCl 3 gånger dagligen i portioner om 50 ml och koppla dränaget till aktivt sug vb. Behandlingen avslutas när dränagevätskan är klar, vanligen efter 3-5 dagar.

  Vid misstanke på hemothorax: Tappning.

  Kylothorax eller malign genes: Överväg pleurodes.

  ICD-koder: Pleuravätska UNS J90.9; Orsakat av andra tillstånd J91.9


  Uppdaterad: 2017-09-26