Rabdomyolys

Hitta i sidan


  Orsaker

  Rabdomyolys= skelettmuskelcellssönderfall. Ses ofta efter trauma-tryckskador (kompartmentsyndrom). Medicinska orsaker är infektion i muskulaturen, sepsis, ischemi, generella kramper, excessiv träning. Kan också vara en toxisk effekt av läkemedel (t ex statiner) eller alkohol.


  Kliniska fynd

  Tecken på tryckskador. Vid toxiska effekter uttalad muskelömhet och muskel­svaghet. Det myoglobin som frigörs vid muskelsönderfallet filtreras ut genom njurarna och urinen färgas brun-mörkröd.


  Utredning

  Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, calcium, total-CK, myoglobin. Blodgaser.

  Urinprover: Urinstatus/testremsa med positivt U-Hb (myoglobin korsreagerar).


  Behandling


  • Fokus i behandlingen är aggressiv rehydrering med i första hand infusion Ringer-Acetat. På vissa håll används värden på P-Myoglobin >4000 µg/l som en gräns för alkalinisering av urin, se särskilt program.
  • Korrigera eventuell hyper- eller hypokalemi.
  • Vid P-Myoglobinvärden >18000 µg/l oftast oliguri/anuri (akut tubulär insufficiens). Överväg kontinuerlig veno-venös hemodialys (CVVHD) i första hand, alternativt hemodialys med högpermeabelt membran.
  • Vid misstanke om kompartmentsyndrom, kontakta ortoped- eller kirurgkonsult.

  ICD-koder: Ischemisk muskelinfarkt M62.2; kompartmentsyndrom/ traumatisk ischemi T79.6 med samtidigt X-nummer.


  Uppdaterad: 2017-09-26