Intracerebral blödning

Hitta i sidan


  Behandling

  Allmänt: Vid systoliskt blodtryck >180 mmHg, försiktig sänkning med ACE-hämmare eller amlodipin alternativt inj labetalol (Trandate) 5 mg/ml, 2 ml iv. Behåll tidigare blodtrycksmedicinering.

  Kontakta neurokirurg

  • Cerebellära blödningar ska alltid diskuteras med neurokirurg, risk för inklämning!
  • Subkortikala hematom kan diskuteras med neurokirurg.
  • Vid intraventrikulära blödningar med hydrocephalus bör ventrikeldränage övervägas.
  • Centrala hematom är olämpliga operationsfall.

  Blödning på grund av warfarin: Stoppa behandling och reversera antikoagulantia. Ge inj Konakion 10 mg/ml, 1 ml iv samt inj Ocplex 10-20 E/kg eller Confidex 10-20 E/kg  i avvaktan på PK, se kapitel.

  Blödning på grund av NOAK: Kontakta strokeläkare eller koagulations-expert. Pradaxa-blödning, ge Praxbind.

  ICD koder: Intracerebral blödning I61.0-9


  Uppdaterad: 2017-09-26