Hortons huvudvärk

Hitta i sidan


  Klinisk bild

  Debut oftast i 20-40 års ålder. Intensiv smärta lokaliserad till pannan, tinningen, ögat, käken. Även om smärtan alltid är ensidig kan den växla sida mellan attacker (ca 15 %). Patienten är ofta agiterad eller rastlös. Ofta något associerat symtom som tårflöde, ögonrodnad, nästäppa, rhinorré, hudrodnad, svettning, mios, ptos ipsilateralt. Dygnsrytm är vanlig. Attackerna varar 15 min - 3 timmar och återkommer 2-8 gånger dagligen i veckor - månader (så kallade clusters). Samtidigt illamående och kräkning, foto- och fonofobi samt aura förekommer.


  Behandling


  • Inj sumatriptan 6 mg sc.
  • Intranasal triptan fungerar ofta bra.
  • Oxygen 12-15 l/min på mask under ca 15 min (cave grav KOL).

  ICD-kod: G44.0


  Uppdaterad: 2017-09-26