Huvudvärk utlöst av ansträngning

Hitta i sidan


  Klinisk bild

  Akut svår huvudvärk. Liknar smärtmässigt insjuknandet vid subarachnoidalblödning. Debuterar efter ansträngning (fysisk, sexuell). Duration 1 minut till 3 timmar (sällan upp till 72 timmar men då mildare). Vid orgasmutlöst huvudvärk kan huvudvärken starta vid sexuell aktivitet och byggas upp succesivt eller starta plötsligt.


  Utredning

  Bör utredas som subarachnoidalblödning. Lumbalpunktion utföres tidigast 12 timmar efter insjuknandet.


  Behandling

  Vid akut huvudvärk triptan sc eller intranasalt. Som prevention ges NSAID eller betablockad.

  ICD-kod: G44.8


  Uppdaterad: 2017-09-26