Medvetanderubbningar

Hitta i sidan


  Undersökning - utredning

  1. Kontrollera vitalparametrar: Andning/andningsfrekvens samt blodtryck/puls (hjärtfrekvens) enligt A-B-C-D-E-konceptet.
  2. Medvetandegrad (ingen smärtreaktion innebär djupt koma och hög risk för andningsstopp i ryggläge).
  3. Snabbtest glukos. Blodgaser med elektrolyter.
  4. Prata med anhöriga och ambulanspersonal.
  5. Kroppsundersökning med enkelt neurologstatus.
  6. EKG.
  7. Andra blodprover: Blodstatus. CRP. Kreatinin. Överväg intoxikationsprover, ASAT, ALAT, PK, LP, blododling.
  8. Överväg DT hjärna.


  Klinisk bedömning - status

  Neurologisk undersökning. Syftar till att fastställa graden av medvetande-rubbning samt om den bakomliggande orsaken är strukturell (ca 35 %) eller metabolisk (ca 65 %). Psykogena orsaker förekommer. Undersök särskilt:

  • Vakenhetsgrad. Orienteringsgrad.
  • Ögonmotorik. Viloposition, konjugerad blickdeviation. Pupillstorlek, ljus-reflex, cornealreflex. Doll`s eye test (positivt test innebär medellinjefixerade pupiller vid hastig huvudvridning från sida till sida och indikerar hjärnstamspåverkan eller -skada).
  • Motoriskt reaktionsmönster. Pareser. Senreflexer. Sträckkramper talar för hjärnstamsskada.
  • GCS (se nedan).
  • Nackstyvhet


  Behandling

  Tillse i första hand andning och cirkulation.

  Överväg  vitamin-B1.


  Differentialdiagnoser - orsaker till medvetslöshet

  ”Strukturella” orsaker: Hjärninfarkt eller -blödning, meningit, encefalit, basilaristrombos, sinustrombos, subduralhematom, subarachnoidalblödning, status epileptikus och postiktala reaktioner.

  ”Metabola” orsaker: Svår infektion/sepsis, kolsyrenarkos/andnings­insufficiens, leverkoma, hyperkalcemi, infektion hos dement patient, diabeteskris, hypoglykemi, intoxikation, myxödemkoma, delirium.

  Glasgow Coma Scale (GCS)

  Ögonöppning Spontant
  På tilltal
  På smärtstimuli
  Ingen reaktion
  4
  3
  2
  1
  Motoriskt svar vid tilltal:
  Vid smärtstimulering:
  Lyder uppmaning
  Lokaliserar
  Drar undan (flekterar)
  Decortikerings(flexions)svar
  Decerebrerings(extensions)svar
  Sträcker
  Ingen påvisbar motorik

  6
  5
  4
  3
  2
  2
  1
  Verbalisering Orienterad
  Förvirrad konversation
  Inadekvata ord/uttryck
  Osammanhängande tal
  Oförståeliga ljud
  Inget försök till verbalisering

  5
  4
  3
  3
  2
  1
  Summa totalt (Max 4+6+5 = 15)  

   

  ICD-kod: R40


  Uppdaterad: 2017-09-26