Cervikogen yrsel

Experter tvistar om syndromet existerar. Spänningar i nackmuskulaturen anses utlösa yrseln som är av ostadighetskaraktär. Diagnostiska tester saknas. Uteslut allvarligare orsaker. Behandlingen är i första hand sjukgymnastik. Yrseltillstånd kan ge upphov till spänningstillstånd i nacken.

ICD-kod: Yrselsyndrom 82.9


Uppdaterad: 2017-09-26