Ménières sjukdom

Hitta i sidan

  Störning i innerörats produktion av endolymfa (?)


  Klinisk bild

  Attacker av rotatorisk yrsel med ensidigt öronsus/tinnitus, hörselnedsättning och lock-/tryckkänsla. Duration 20 min till 6 h. Under attacken ses horisontell spontannystagmus.


  Utredning

  Anamnesen kan avslöja tidigare episoder. Noggrant status, se ovan. Remiss till ÖNH-läkare. Hörselprov.


  Behandling

  Tabl Lergigan alternativt ondansetron mot illamående. Max 1 veckas behandling för att inte störa hjärnans kompensering.

  ICD-kod: H81.0


  Uppdaterad: 2017-09-26