Migränassocierad yrsel

Hitta i sidan

  Migrän kan ge återkommande yrsel. Vanligare hos kvinnor. 


  Klinisk bild

  Anfall av rotatorisk yrsel med illamående och balansstörning är typiskt. Yrselanfallen varar i minuter till timmar (sällan flera dygn). Ca 50 % får yrsel utan huvudvärk. Oftast debut i ung medelålder eller vid menopaus. Ibland periodvis ostadighet och obehagskänsla vid huvudrörelser.


  Utredning

  Anamnes. Uteslut andra yrselsjukdomar.


  Behandling

  Behandling mot migrän minskar också yrselsymtomen. Se ”Migrän”.

  ICD-kod: G43.0-9


  Uppdaterad: 2017-09-26