Yrsel hos äldre


Klinisk bild och utredning

Yrsel och obalans är mycket vanligt hos äldre människor och är en vanlig sökorsak på akuten. Yrseln är ofta multifaktoriell. Syn-, hörsel-, neurologisk och muskulär nedsättning bidrar. Akut på kronisk yrsel är vanligt.

Symtomen är oftast ostadighet och osäkerhet vid gång och i stående med rädsla för fall. Patienten beskriver ibland ostadighet + attacker av yrsel.

Differentialdiagnoser: T ex läkemedelsbiverkan, hjärtarytmier, ortostatism, stroke, elektrolytrubbningar.


Behandling

Behandling ges vid fynd av specifik yrselorsak.

Vid multifaktoriell yrsel: Lugnande besked, saklig information. Minimera läkemedel där yrsel är biverkan. Fallprevention, rätt gånghjälpmedel, rätt glasögon och hörapparat.


Uppdaterad: 2017-09-26