Buktappning – laparocentes

Hitta i sidan


  Indikation


  • Diagnostisk för analys av ascites
  • Terapeutisk för att lindra symtom som följd av ökat tryck i buken

   Inför buktappning bör PK vara <1,7 och trombocyter >50. Fasta är ej nödvändig. Kontrollera vikt.

  Steril uppdukning

  1. Steril tvätt och lokalbedövningsmedel.
  2. Pigtail-kateter, t ex Nefrolen. Grov Venflon ger långsammare tömning och ibland ej fullständig avtappning.
  3. Buktappningen görs i nedre vänstra kvadranten inom ett dämpat område. Beakta förstorad mjälte. Kontrollera gärna med ultraljud.
  4. Tvätta med klorhexidinsprit, sätt på hålduk. Bedöva hud och peritoneum med Xylocain 10 mg/ml. Aspirera då och då för att se hur långt inne ascitesvätskan finns.
  5. Ordinera inf albumin 200 mg/ml, 100 ml per 3 liter tappad ascites.

  Provtagning efter klinisk värdering

  • LPK, poly/mono i lila rör (Cr-EDTA), 5 ml.
  • Anaerob/aerob odling i två blododlingsflaskor, 2 x 10 ml.
  • Albumin i rör utan tillsats, 5-10 ml.
  • Cytologi i plastdunk, 250 ml ascites med 2500 E heparin.
  • TB-odling till baktlab.

  Under pågående buktappning

  • Sängläge.
  • Kontrollera mängden ascites och observera patienten. Om flödet är dåligt ändra kroppsläget.
  • Katetern bör sitta kvar maximalt i 8 timmar. Därefter dras katetern ut och sterilt förband anlägges.

  Operationskod: TJA10


  Uppdaterad: 2017-09-28