Synachtentest

Hitta i sidan


  Indikation

  Misstanke på primär, sekundär eller iatrogen binjurebarksvikt.

  Septisk chock (inom intensivvård).


  Utförande

  Tag P-Kortisol vid tidpunkt 0 och 30 min efter inj ACTH (Synachten) 0,25 mg iv.

  Normalt utfall: Ökning av P-Kortisol med minst 200 nmol/l till värden överstigande 500 nmol/l. Patologiskt utfall, se ”Kortisolsvikt (Mb Addison)”.


  Uppdaterad: 2017-09-28