Artrit – reaktiv

Hitta i sidan

  Akut eller subakut aseptisk, asymmetrisk, mono- eller oligoartrit i medelstora och stora leder, särskilt i nedre extremiteterna. Oftast övergående på 3-9 mån. Drabbar vanligen i övrigt friska personer. Debut inom 4 v efter ÖLI (streptokocker, mykoplasma), bakteriell enterit – enteroartrit (shigella, salmonella, yersinia, campylobakter) eller urogenital infektion – uroartrit (chlamydia, neisseria).

  Vid entero- eller uroartrit ofta associerade symtom med uretrit och konjunktivit - Reiters triad - samt tendiniter och hudförändringar.

  Diagnos medstöd av blodserologi, akut- och konvalescentserum, samt riktade odlingar efter symtom. Vid ledpunktion fynd av måttlig till hög inflammatorisk aktivitet i ledvätskan.


  Behandling

  NSAID; tabl naproxen 250-500 mg x 2 eller tabl ibuprofen 400-600 mg x 3-4. Om kontraindicerat eller vid utebliven effekt ges intraartikulär behandling med 0,5-1 ml Depo-Medrol. Utlösande infektion behandlas men påverkar inte artritförloppet.

  ICD-kod: Reaktiv artrit UNS M02.9


  Uppdaterad: 2017-09-26