Henoch-Schönleins purpura

Hitta i sidan


  Definition

  Småkärlsvaskulit som engagerar hud och njurar. Eventuellt överkänslighets-reaktion mot virus eller bakterier (streptokocker). Vanligare hos barn men även vuxna kan insjukna och då allvarligare förlopp och högre frekvens njurengagemang.


  Klinisk bild

  Palpabel purpura, framför allt på nedre extremiteterna. Buksmärtor och ibland gastrointestinal blödning. Akut perifer symmetrisk polyartrit, framför allt i knä- och fotleder. Glomerulonefrit hos ca 50 %.


  Utredning

  Blodprover: Blod-, elektrolytstatus, kreatinin, SR, CRP. Urinstatus/ testremsa och sediment. Vid behov njurbiopsi som visar IgA-deposition. Sådan kan ses även i huden.


  Behandling

  Hos barn god prognos. Vid tecken på kronisk progressiv glomerulonefrit ges högdos kortison och even­tuellt cytostatika.

  ICD-kod: D69.0


  Uppdaterad: 2017-09-26