Akut internmedicin 2015

Behandlingsprogrammet Akut internmedicin är främst avsett för läkare på medicinkliniker och subspecialiteter. Innehållet har granskats av verksamhetscheferna i medicin i Stockholm. Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter – inte barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Läs som blädderbar bok ». Det går även att beställa den trycka boken »

Alla behandlingsprogram i en pdf »

 

Akut omhändertagande
Allergi
Cirkulation
Elektrolytrubbningar
Endokrinologi - diabetes
Endokrinologi - tyreoideasjukdomar
Endokrinologi - kortisolsvikt
Förgiftningar
Förgiftningar - narkotiska preparat
Gastroenterologi
Hematologi
Infektionssjukdomar
Kardiologi – arytmier
Kardiologi – hjärtinfarkt
Kardiologi – övrigt
Leversjukdomar
Lungsjukdomar
Nefrologi
Neurologi – CVS
Neurologi – epilepsi
- Epilepsi

Neurologi – huvudvärk
Neurologi – övrigt
Neurologi – yrsel
Omgivningsmedicin
Preoperativ bedömning
Reumatologi
Tromboembolism – venös
Procedurer
Administrativa program
Avancerad hjärt-lungräddning vuxna
Förkortningar blodprover

 

Överensstämmelse med andra rekommendationer

Kardiologiavsnittet skall vara kongruent med SLLs hjärtkompendium ”Akut hjärtsjukvård 2014”.

Infektionskapitlet överensstämmer med aktuella STRAMA-rekommendationer.

Mer information om behandlingsprogrammet - bland annat vilka som står bakom och hur det tas fram - finns i förordet.


Uppdaterad: 2015-10-13

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
  • Avvakta med antibiotika vid okomplicerad akut mediaotit hos barn

    För barn mellan 1 och 12 år med okomplicerad akut mediaotit rekommenderas aktiv exspektans i två till tre dygn utan antibiotikabehandling. Läs den uppdaterade rekommendationen.

    2017-09-21
  • Gerd Lärfars i heta stolen

    Gerd Lärfars, ordförande i både NT-rådet och Stockholms läns läkemedelskommitté utvecklar resonemanget kring läkemedelspriser, sekretessbelagda avtal, uppföljning och framtidens läkemedel. 

    2017-09-19
Läs alla »