Akut bestämning av koagulations- och trombocythämning vid livshotande blödning eller inför akut kirurgi hos patient som behandlas med blodförtunnade läkemedel

Hitta i sidan

  Handläggning

  • Ta prover enligt nedan innan eventuellt läkemedel ges
  • Prioritera behandling av blödningen framför fortsatt antitrombotisk behandling!
  • Avvakta inte provsvar innan du tar kontakt med kirurg eller överväger endovaskulär/endoskopisk åtgärd
  • Kontakta koagulations/hemostaskonsult
  • Vid misstanke om intrakraniell blödning: handla snabbt - akut CT och kontakta samtidigt neurokirurg

  Läkemedel

  Orala antikoagulantia

  Aktiv substans Handelsnamn Funktion
  apixaban Eliquis Xa-hämmare
  rivaroxaban Xarelto Xa-hämmare
  dabigatran Pradaxa Trombinhämmare
  warfarin Waran, Warfarin Orion Antivitamin -K


  Trombocythämmare

  Aktiv substans Handelsnamn Funktion
  acetylsalicylsyra Trombyl med flera Trombocythämning (irreversibel)
  klopidogrel Plavix, Clopidogrel, Cloriocard, Grepid Trombocythämning (irreversibel)
  prasugrel Efient Trombocythämning (irreversibel)
  ticagrelor Brilique Trombocythämning (reversibel)

  Provtagning

  Hb, TPK, APTT, PK(INR), kreatinin, fibrinogen (kan bli falskt låg i närvaro av dabigatran (Pradaxa)), blodgruppering, BAS-test.

  Specialanalyser (analys beställs i Take Care). Bör tolkas i samråd med koagulationskonsult
  Dabigatran (Pradaxa)*:
  Hemoclot /  P-Dabigatrankoncentration (2 citratrör med blå kork)

  Rivaroxaban (Xarelto)*:
  Anti Xa / P-Rivaroxabankoncentration (2 citratrör med blå kork)

  Apixaban (Eliquis)*:
  Anti Xa  / P-Apixabankoncentration (2 citratrör med blå kork)

  Klopidogrel, Efient, Brilique:
  Multiplate trombocytfunktion ADP-test (specialrör, vit kork)

  acetylsalicylsyra:
  Multiplate trombocytfunktion ASPI-test (specialrör, vit kork).

  Remissuppgifter
  Dos och tidpunkt för senaste dos är nödvändigt för tolkning av provsvar!

  (Labanalyserna för rivaroxaban och apixaban är under utveckling under hösten 2013. Prover emottages tacksamt för detta ändamål.)

  *Skickas till Karolinska universitetslaboratoriet Solna, beställaren ordnar transport på jourtid.               


  Uppdaterad: 2013-08-30