Lär patienten att inhalera rätt

Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt och följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. Det är ett sätt att förbättra effekten, och därmed kostnadseffektiviteten, av de redan ordinerade och köpta läkemedlen.

Studier med olika inhalatorer, såväl pulverinhalatorer som sprayer, har visat att det är vanligt att göra fel vid användning av inhalatorn. Detta gäller såväl patienter [1] som personal som i sitt arbete visar patienter hur inhalatorerna ska användas [2]. Utbildning av personal och aktiv undervisning till patienterna gör att det går att minska andelen fel [1,3].

Att kunna inhalera rätt är en viktig faktor för att få bästa möjliga effekt av inhalerade astma- och KOL-läkemedel. Bristande inhalationsteknik bidrar till dessutom till kostnaderna vid såväl astma som KOL  [4].

Läs mer och se intruktionsfilmer om olika typer av inhalatorer >>

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar


Referenser

  1. Haughney J, Price D, Barnes NC, Virchow JC, Roche N, Chrystyn H. Choosing inhaler devices for people with asthma: current knowledge and outstanding research needs. Respir Med. 2010 Sep;104(9):1237-45. PubMed

  2. Basheti IA, Qunaibi E, Bosnic-Anticevich SZ, Armour CL, Khater S, Omar M et al. Respir Care. 2011 Dec;56(12):1916-23. PubMed

  3. Crane MA, Jenkins CR, Goeman DP, Douglass JA. Inhaler device technique can be improved in older adults through tailored education: findings from a randomised controlled trial. NPJ Prim Care Respir Med. 2014 Sep 4;24:14034. PubMed

  4. Lewis A, Torvinen S, Dekhuijzen PN, Chrystyn H, Watson AT, Blackney M, Plich A. The economic burden of asthma and chronic obstructive pulmonary disease and the impact of poor inhalation technique with commonly prescribed dry powder inhalers in three European countries. BMC Health Serv Res. 2016 Jul 12;16:251. PubMed

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Publicerat
2017-01-17

Detta är ett av
2017 års Kloka råd

De Kloka råden utgår från medicinska områden där det finns stora möjligheter att förbättra läkemedelsanvändningen. Råden har tagits fram av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd inom olika terapiområden.