Barnvaccinationer

Inledning
 – Syfte
 – Allmänt
 – Flockimmunitet
 – Nuvarande situation

Vaccinationer inom barn- och hälsovård
 – Allmänna vaccinations­programmet
 – Tabell allmän del
 
– Tabell tidsgränser mellan vaccinationer
 – Tabell riktad del

Hur vacciner kan kombineras
 – Tabell kombinationer

Om vaccinerna
  Rotavirus
 – DTP + polio + Hib (+hepatit)
 – Stelkrampsprofylax vid sårskador
 – Polio
 – Mässling, påssjuka, röda hund (MPR)
 – BCG
 – Vaccin mot hepatit B
 – Vaccin mot pneumokocker

 – Humant papillomvirus (HPV)

Om sjukdomarna
 – Rotavirus
 – Difteri
 – Stelkramp
 – Kikhosta
 – Polio
 – Hemophilus influenzae
 – Mässling
 – Påssjuka
 – Röda hund
 – Tuberkulos
 – Hepatit B

Överkänslighetsreaktioner

Övriga vaccinationer
 – Hepatit A
 – Influensa
 – Meningokocker
 – RS-virus
 – TBE
 – Varicella (vattkoppor)
 – Gula febern
 – Tyfoidfeber
 – Japansk encefalit
 – Kolera
 – Rabies

Individuellt vaccinationsschema


Uppdaterad: 2016-08-12