Kloka råd

Stockholms läns läkemedelskommitté och dess expertråd utarbetar rekommendationer för hur läkemedelsanvändningen i Stockholms län kan förbättras.

Budskapen förmedlas till förskrivare genom informationsinsatser och fortbildningsaktiviteter.

Kloka råd 2017

  Analgetika och reumatologiska sjukdomar

Undvik samtidig förskrivning av opioider och bensodiazepiner. Läs mer »

  Gastroenterologiska sjukdomar

Våga sätt ut protonpumpshämmare om tydlig indikation saknas. Läs mer »

Geriatriska sjukdomar

Ge alltid patienten en aktuell läkemedelslista. Läs mer »

  Hjärt- kärlsjukdomar

Behandla blodtryck bättre – sätt upp måltryck tillsammans med patienten, kombinera mera och följ upp. Läs mer »

Säkerställ hjärtsviktsdiagnosen genom att utvärdera hjärtfunktionen. Behandla enligt hjärtsviktstrappan. Eftersträva måldoser och en hjärtfrekvens under 70 slag/minut i vila (vid sinusrytm). Läs mer »

Vid förmaksflimmer, skatta alltid strokerisken och ta ställning till tromboemboliprofylax med antikoagulantia. Läs mer »

  Infektionssjukdomar

Behandla inte okomplicerad akut bronkit med antibiotika. Läs mer »

Behandla inte asymtomatisk bakteriuri (ABU) hos äldre och urinodla endast vid symtom från urinvägarna. Läs mer »

  Luftvägs- och allergisjukdomar

Bedöm och behandla KOL efter symtom, FEV1 och exacerbationsfrekvens. Läs mer »

Lär patienten att inhalera rätt! Läs mer »

  Neurologiska sjukdomar

Sätt in statiner efter TIA eller ischemisk stroke för att förebygga kardiovaskulär sjukdom. Läs mer »

  Psykiatri

Behandla depression till fullständig remission. Följ upp med symtomskattning. Dosändring, preparatbyte eller kombinationsbehandling kan behövas. Läs mer »


För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Relaterat
Senaste nytt på Janusinfo
  • Förändringar i Kloka Listan 2018

    Kloka Listan 2018 utökas med fler rekommendationer av läkemedel som ska användas inom den specialiserade vården.

    2017-12-15
  • Förskriv folsyragenerika

    Den 1 januari utträder Folacin som innehåller 5 mg folsyra ur läkemedelsförmånen. Förskriv generika för att utbyte på apotek och expedition inom förmånen ska kunna ske.

    2017-12-14
Läs alla »