Arkiv

Substans Läkemedel Användningsområde Publicerat
aklidiniumbromid Eklira Genuair KOL 2013-09-03
aliskiren Rasilez Essentiell hypertoni 2008-06-27
aripiprazol Abilify Schizofreni 2005-09-16
buprenofin Norspan Svåra opioidkänsliga smärtor 2006-12-07
ciklesonid Alvesco Underhållsbehandling av astma hos vuxna 2005-12-22
cilostazol Pletal Claudicatio intermittens 2009-02-06
cinacalcet Mimpara Sekundär hyper-paratyreoidism vid dialysbehandlad njurinsufficiens 2007-04-30
dabigatranetexilat Pradaxa Trombosprofylax 2008-01-27
dapagliflozin Forxiga Diabetes mellitus typ 2 2013-04-19
uppdaterat
2013-08-29
denosumab Prolia Osteoporos 2012-02-16
dronedaron Multaq Rytmreglering vid symtomatiskt förmaksflimmer 2011-01-19
uppdaterat
2011-02-08
drotrecogin alfa/aktiverat protein C Xigris Svår sepsis som tillägg till standardbehandling 2003-03-27
drotrecogin alfa/aktiverat protein C Xigris – tillägg Svår sepsis som tillägg till standardbehandling 2005-05-09
duloxetin Yentreve Ansträngningsinkontinens 2006-07-13
escitalopram Cipralex Depression, paniksyndrom 2003-06-10
etoricoxib Arcoxia Artros, reumatoid artrit, akut giktartrit 2003-05-20
eplerenon Inspra Hypertoni, hjärtsvikt efter genomgången hjärtinfarkt 2003-12-08
exenatid Byetta Diabetes typ 2 2007-12-20
ezetimib Ezetrol Hyperkolesterolemi, sitosterolemi 2003-06-04
flutikasonfuroat Avamys Allergisk rinit 2009-03-03
uppdaterat
2009-05-27
fondaparinux Arixtra Trombosprofylax vid ortopedisk kirurgi 2004-02-04
glukosamin Artrox, Glucosine, Glukosamin Chephasaar, OsteoEze Lätt till måttlig artros 2003-12-12
glukosamin Artrox, Glucosine, Glukosamin Chephasaar, OsteoEze - tillägg Lätt till måttlig artros 2005-09-12
glykopyrron Seebri Breezhaler KOL 2013-10-11
humant insulin
Exubera Diabetes typ 1 och typ 2 2007-02-12
hästkastanjextrakt Venastat, Venokan Venös insufficiens 2004-04-23
imikvimod 5% Aldara Lokalbehandling av anogenitala kondylom och ytliga basaliom 2005-11-29
indakaterol Onbrez Breezhaler KOL 2010-07-14
ivabradin Procoralan Stabil angina pectoris 2007-03-12
liraglutide Victoza Diabetes mellitus typ 2 2010-06-21
melatonin Circadin Sömnproblem 2008-12-30
memantin Ebixa Måttligt svår till svår Alzheimers demens 2003-03-17
mirabegron Betmiga Överaktiv blåsa 2013-09-04
mometason furoat Asmanex Underhållsbehandling av astma 2003-10-28
nikotinsyra Niaspan Hyperkolesterolemi, blandad dyslipidemi 2005-06-20
omalizumab Xolair Svår allergisk astma 2003-11-05
omalizumab Xolair - tillägg Svår allergisk astma 2006-07-05
phleum pratense-allergenextrakt Grazax Sublingual immunterapi 2007-03-20
phleum pratense-allergenextrakt Grazax - tillägg Sublingual immunterapi 2008-07-09
pimekrolimus Elidel Atopisk dermatit 2004-12-29
prasugrel
Efient Trombocythämning 2009-07-02
pregabalin
Lyrica Neuropatisk smärta 2006-06-27
rimonabant
Acomplia Viktnedgång 2007-01-19
rivaroxaban Xarelto Trombosprofylax 2008-01-27
rofecoxib Vioxxakut Akut smärta 2004-03-18
rosuvastatin Crestor Hyperkolesterolemi, blandad dyslipidemi 2003-04-30
sitagliptin Januvia Diabetes typ 2 2007-12-10
solifenacin Vesicare
  1. Överaktiv blåsa
2008-04-24
strontiumranelat Protelos Postmenopausal osteoporos 2006-07-11
talidomid Thalidomide Pharmion mfl Terapiresistent multipelt myelom 2004-11-17
tegaserod maleat Zelmac, Zelnorm Irriterad tarm med obstipation som huvudsymtom 2003-06-25
teriparatid Forsteo Manifest osteoporos hos postmenopausala kvinnor 2004-07-06
tiotropium Spiriva Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 2003-06-27
tolvaptan Samsca Hyponatremi vid SIADH 2010-07-28
valdecoxib Bextra Artros, reumatoid artrit, primär dysmenorré 2004-07-28
vareniklin Champix Rökavvänjning 2007-07-09
ximelagatran Exanta/Exarta Trombosprofylax 2004-06-08

Uppdaterad: 2013-04-16

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se