Roller och kontaktuppgifter

Arbetsgruppen för nya läkemedel i Stockholms läns landsting

Gustaf Befrits
arbetsgruppen@sll.se


Stockholms medarbetare i den nationella samverkansmodellen

NT-rådet
Gerd Lärfars
gerd.larfars@sll.se 

Landstingsrepresentant
Magnus Thyberg
magnus.thyberg@sll.se 

Horizon scanning
Marie Persson, Helena Ramström
marie.e.persson@sll.se, helena.ramstrom@sll.se 

Införandeprotokoll
Kristina Aggefors
kristina.aggefors@sll.se 

Uppföljning
Sven-Åke Lööv
sven-ake.loov@sll.se 

Marknadsfunktionen
Ulf Törnqvist
ulf.tornqvist@sll.se 


Uppdaterad: 2016-05-02

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se