Aktuellt

 • Nya nationella Stramarekommendationer för behandling av infektioner inom slutenvård

  Programråd Strama har nu tagit fram nationella behandlingsrekommendationer för infektioner hos vuxna på sjukhus. Vi ersätter därför våra tidigare rekommendationer för slutenvård med dessa.

  2017-12-06 Läs mer »
 • Trenden håller i sig – antibiotikaförskrivningen fortsätter minska

  Invånarna i Stockholms län hämtade de senaste 12 månaderna ut 334 antibiotikarecept per 1000 invånare och minskningen med 2,7 % jämfört med föregående period är glädjande, men det är långt kvar till det långsiktiga nationella patientsäkerhetsmålet på 250 recept. Vi ser att barn i Stockholms län i allt större utsträckning får fenoximetylpenicillin (PcV) med smalt spektrum när det gäller luftvägsantibiotika, vilket är bra. På akutsjukhusen minskar användningen av kinoloner, vilket också är glädjande. Läs mer i Strama Stockholms senaste kvartalsrapport.

  2017-11-01 Läs mer »
 • Smittskydds- och Stramaansvarig på alla husläkarmottagningar

  Från och med den 1 maj 2015 utvecklas organisationen med lokalt Smittskyddsansvariga läkare och sjuksköterskor till att bli lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga läkare och sjuksköterskor. Informationstillfällen ges om vad uppdraget innebär.

  2017-09-18 Läs mer »
 • Antibiotikaförskrivningen till barn minskade kraftigt

  Första halvåret 2017 minskade uthämtade antibiotikarecept till barn 0 – 6 år med hela 8,2 % jämfört med samma halvår 2016. Den kraftiga ökningen som sågs i början av 2016 har därmed bromsats upp, vilket är glädjande. För hela befolkningen i Stockholms län minskade uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare med 3,3 % under första halvåret 2017. Senaste 12-månadersperioden hämtade länets befolkning ut 336 antibiotikarecept per 1000 invånare, vilket är den lägsta nivån på mycket länge. Läs mer om antibiotikaförsäljning i öppen- och slutenvård i Strama Stockholms andra kvartalsrapport för 2017.

  2017-08-22 Läs mer »
 • Brist på piperacillin/tazobaktam

  Just nu råder begränsad tillgång på läkemedel som innehåller piperacillin/tazobaktam i styrkan 4 g/0,5 g.

  2017-05-08 Läs mer »
Visar träff 1-5 av 81

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
Läs alla »