Aktuellt

 • Antibiotikasmart – webbutbildning med ny tandvårdsdel

  Antibiotikasmart – webbutbildning med ny tandvårdsdel

  Webbutbildningen Antibiotikasmart.se innehåller nu patientfall och kunskapsfrågor även för tandvården. 

  2018-06-07 Läs mer »
 • Uthämtade antibiotikarecept minskade med 4 % under 2017

  Uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Stockholms län minskade med hela 4 % under 2017 jämfört med 2016. Störst var minskningen hos barn 0-6 år (- 11%). På riksnivå var minskningen totalt 3 % och Stockholmarna får inte längre mest antibiotika per person. Läs mer i Strama Stockholms årsrapport om antibiotika inom öppenvård, inklusive tandvård, och på sjukhus.

  2018-02-05 Läs mer »
 • Nya behandlingsrekommendationer för UVI i öppenvård

  Läkemedelsverket har publicerat nya rekommendationer för behandling av urinvägsinfektion i öppenvård. De nya rekommendationerna är mer omfattande än de tidigare och tar upp övre och nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, män, äldre och barn. 

  2018-01-11 Läs mer »
 • Nya nationella Stramarekommendationer för behandling av infektioner inom slutenvård

  Programråd Strama har nu tagit fram nationella behandlingsrekommendationer för infektioner hos vuxna på sjukhus. Vi ersätter därför våra tidigare rekommendationer för slutenvård med dessa.

  2017-12-06 Läs mer »
 • Trenden håller i sig – antibiotikaförskrivningen fortsätter minska

  Invånarna i Stockholms län hämtade de senaste 12 månaderna ut 334 antibiotikarecept per 1000 invånare och minskningen med 2,7 % jämfört med föregående period är glädjande, men det är långt kvar till det långsiktiga nationella patientsäkerhetsmålet på 250 recept. Vi ser att barn i Stockholms län i allt större utsträckning får fenoximetylpenicillin (PcV) med smalt spektrum när det gäller luftvägsantibiotika, vilket är bra. På akutsjukhusen minskar användningen av kinoloner, vilket också är glädjande. Läs mer i Strama Stockholms senaste kvartalsrapport.

  2017-11-01 Läs mer »
Visar träff 1-5 av 84

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
Läs alla »