Nya behandlingsrekommendationer för UVI i öppenvård

Nyhet 2018-01-11

Läkemedelsverket har publicerat nya rekommendationer för behandling av urinvägsinfektion i öppenvård. Syftet är att patienter med urinvägsinfektion ska få ändamålsenlig behandling där antibiotika inte används i onödan.

Tidigare rekommendationer har enbart berört cystit hos kvinnor, men den nya versionen omfattar behandling av såväl cystit som pyelonefrit hos både kvinnor och män samt barn. Ett avsnitt ägnas också åt UVI hos äldre, där det betonas att asymtomatisk bakteriuri är vanligt och inte ska behandlas i normalfallet, detta gäller även män.

Nytt är också att aktiv expektans rekommenderas vid milda till måttliga cystitsymtom hos kvinnor, eftersom behandling i första hand syftar till symtomlindring. När det gäller antibiotikaval rekommenderas pivmecillinam och nitrofurantoin som förstahandsbehandling vid cystit även hos män, detta för att bromsa den ökande resistensutvecklingen hos E. coli och bevara kinoloner och trimetoprim-sulfa som effektiv behandling vid febril UVI.

Läs de nya rekommendationerna

Strama Stockholm


Uppdaterad: 2018-01-11

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se