Seminarier - Janusinfo

Seminarier

Hitta i sidan

  Genomförda seminarier

  2018


  Stramanytt
  17 april 2018, Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A
  Presentationer

  Stramautbildning för sjuksköterskor verksamma i primärvård
  14 februari 2018, Magnus Ladulåsgatan 63 A
  Presentationer


  2017


  Stramaarbete i slutenvård
  15 november 2017, Årsta aula, Södersjukhuset
  Presentationer

  Hygien och smitta i förskolan
  25 oktober 2017, Konferenscenter Spårvagnshallarna
  Presentationer

  Aktuellt om resistens. Behandlingsrekommendationer, falldiskussioner och det strukturerade samtalet. Material som kan stödja arbetet.
  27 september 2017, Magnus Ladulåsgatan 63 A
  Presentation

  Akuta infektioner inom slutenvård med fokus på antibiotikaval
  13 september 2017, Konferenscenter Spårvagnshallarna
  Presentationer

  2016


  Hur påverkas antibiotikaresistens av metaller, antibakteriella ämnen och antibiotika i miljön?
  30 november 2016, Spårvagnshallarna
  Inga presentationer kommer att läggas ut

  Hygien och smitta i förskolan
  16 november 2016, Konferenscenter Spårvagnshallarna
  Presentationer

  Konsten att behandla svårläkta sår - Ett interprofessionellt arbete
  2016-10-18
  Presentationer

  Grundkurs för lokalt smittskydds- och strama-ansvariga
  2016-04-13 och 2016-04-147
  Presentationer

  2015


  Hygien och smitta i förskolan
  25 november 2015, Konferens Spårvagnshallarna
  Presentationer

  Praktisk handläggning av övre och nedre luftvägsinfektioner
  24 november 2015, Konferens Spårvagnshallarna
  Presentationer

  Grundkurs för lokalt smittskydds- och strama-ansvariga
  2015-11-11 och 2015-11-12
  Presentationer

  BVC-utbildning: Barn, infektioner och antibiotika
  2015-05-19
  Presentation

  Antibiotika inom tandvården
  2015-04-13
  Presentationer

  Infektioner i öppenvården och det patientcentrerade samtalet
  2015-03-11
  Presentationer

  Stramas vårseminarium för smittskyddsansvariga läkare och sjuksköterskor i primärvården
  2015-03-10
  Presentationer

  2014


  Praktisk handläggning av övre och nedre luftvägsinfektioner samt nyttan med det strukturerade samtalet vid telefonrådgivning
  2014-11-19
  Presentationer

  Hygien och smitta i förskolan
  2014-11-11
  Presentationer

  Konsten att ta hand om svårläkta bensår
  2014-09-30
  Presentationer

  Barn, infektioner och antibiotika
  2014-05-27
  Presentationer

  Allmänmedicinsk fortbildningsakademi – Infektioner – Behandla rätt och lagom

  2014-04-08 – 2014-04-09
  Presentationer

  Antibiotika inom tandvården – profylax och behandling
  2014-04-08
  Presentationer

  Strama Stockholms Vårseminarium
  2014-03-26
  Presentationer

  Hur ska vi i öppenvården handlägga vanliga infektioner vid telefonrådgivning och läkarbesök?
  2014-02-05
  Presentationer

  2013


  Luftvägsinfektioner – antibiotika eller egenvård? – Spårvagnshallarna
  2013-11-20
  Presentationer

  Praktisk handläggning av övre och nedre luftvägsinfektioner – Landstingshuset
  2013-11-20
  Presentationer

  Konsten att ta hand om svårläkta bensår
  2013-11-05
  Presentationer

  Stockholms Smittskydds Höstmöte 2013
  Presentation

  BVC-utbildning: Barn, infektioner och antibiotika på Sfären
  2013-03-19
  Presentation

  2012


  Seminarium för Medicinskt ansvariga sjuksköterskor

  2012-12-04

  Presentation
  Rationell antibiotikaanvändning
  Astrid Lundevall

  Höstmöte med Smittskydd - streptokocker
  2012-10-09

  Smitta och hygien i förskolan
  2012-10-02
  Presentationer

  Hur bör primärvården handlägga vanliga infektioner
  – i telefonrådgivningen och patientmötet?
  2012-02-08
  Presentationer

  2011


  Värna antibioitka - måndagsseminarium

  Södersjukhuset 2011-11-28

  Temaeftermiddag om hygien i förskolan
  2011-10-05
  Presentationer

  BVC- utbildningsmaterial
  Barn infektioner och antibiotika - ett utbildningsmaterial inom ramen för föräldrautbildningen på BVC

  Om utbildningsmaterialet: Manus till dig som handledare

  Hur bör primärvården handlägga vanliga infektioner
  – i telefonrådgivningen och patientmötet?

  2011
  Presentationer

  2010

   


  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se eller strama.hsf@sll.se