Vårdprogram slutenvård

Rekommendationer för inledande empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och i särskilda boenden (version 2017/2018).

 Antibiotikaanvändning i slutenvård och särskilda boendeformer 2015-09-02

» Antibiotikalathund (pdf)


Uppdaterad: 2017-04-24

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se eller strama@sll.se