Vårdprogram slutenvård

Rekommendationer för inledande empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och i särskilda boenden (version 2015/2016).

 Antibiotikaanvändning i slutenvård och särskilda boendeformer 2015-09-02

» Antibiotikalathund (pdf)


Uppdaterad: 2016-09-22

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se eller strama@sll.se