Kön, genus och läkemedel

  Sökhjälp

2016-12-20 Rapportering av kön och genus i kliniska studier kan bli bättre
Endast ett fåtal vetenskapliga kliniska studier beaktar kön och genus vid analyser och rapportering av forskningsresultat. Problemet belyses i en viewpoint-artikel publicerad i JAMA och i en kommentar publicerad i Lancet. Artiklarna beskriver även förslag på guidelines för rapportering av kön och genus i kliniska studier.

2016-12-01 Tjänsten Kön, genus och läkemedel fungerar återigen
De tidigare tekniska problemen med att öppna dokument är nu åtgärdade och det är åter möjligt att söka på önskat läkemedel i sökrutan ovan. För aktuella substanser som ingår i källan, se Sökbara substanser.

2016-11-30 Tekniska problem med att visa dokument i Kön, genus och läkemedel
På grund av tekniska problem går det för tillfället inte att öppna publicerade dokument vid sökning i den blå sökrutan. Arbete pågår för att så snart som möjligt kunna visa dokumenten. I övrigt fungerar sidan som vanligt.

Fler nyheter finns under Aktuellt!


Kön, genus och läkemedel är ett kunskapsstöd som tillhandahåller strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna utgår per substans och kopplas till aktuellt svenskt läkemedelssortiment för att möjliggöra sökning på både substansnamn och produktnamn. Syftet är att ge stöd till en förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta rätt val av läkemedel och rätt dosering, relaterat till patientens kön.

Observera att Kön, genus och läkemedel inte omfattar information om läkemedels eventuella fosterpåverkan eller kompatibilitet med amning. För sådan information, se tjänsterna Läkemedel och fosterpåverkan respektive Läkemedel och amning.

Innehållet i källan är under uppbyggnad. I dagsläget finns texter för ca 200 läkemedelssubstanser inom flera terapiområden – se Sökbara substanser för mer information. Källan fylls kontinuerligt på med värderingar av fler läkemedel.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting ansvarar för kunskapsstödet. Arbetet sker i samarbete med Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet. Arbetet stöds av Läkemedelsverket och amerikanska Food and Drug Administration.