Antibakteriell terapi - Janusinfo

Antibakteriell terapi

Det här sammanfattande dokumentet om antibakteriella medel är under uppdatering. Men du kan söka information om enskilda läkemedel genom att använda sökrutan högst upp på tjänstens ingångssida: http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/.


För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se