EU-utredning visar att paracetamol kan användas under graviditeten - Janusinfo

EU-utredning visar att paracetamol kan användas under graviditeten

Nyhet 2014-07-21

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC, har kommit fram till att det saknas bevis för att intag av paracetamol under graviditeten kan påverka barns neuropsykiatriska utveckling. Detta efter att ha granskat två epidemiologiska studier och en studie på möss som indikerat att ett samband finns. 

Läkemedelsverket fastslår därmed att paracetamol – liksom tidigare – är förstahandsval vid smärta och feber till gravida. Nuvarande bedömning för paracetamol i tjänsten ”Läkemedel och fosterpåverkan” kvarstår också. Redaktionen kommer dock att titta närmare på myndigheternas bedömning för att eventuellt återkomma med ett utlåtande. Det svenska Medicinska födelseregistret som våra texter bygger på, innehåller emellertid inga data över långtidspåverkan på barnen.

/Redaktionen för ”Läkemedel och fosterpåverkan”
Kontakt: ulrika.norby@sll.se


Källa
  1. Läkemedelsverket. Europeisk utredning ger stöd för att paracetamol kan användas under graviditet. Nyhet 2014-07-11.
  2. Brandlistuen et al. Prenatal paracetamol exposure and child neurodevelopment: a sibling-controlled cohort study. Int J Epidemiol. 2013;42(6):1702-13. PubMed
  3. Liew et al. Acetaminophen use during pregnancy, behavioral problems, and hyperkinetic disorders. JAMA Pediatr. 2014:168(4):313-20 PubMed
  4. Viberg et al. Paracetamol (acetaminophen) administration during neonatal brain development affects cognitive function and alters its analgesic and anxiolytic response in adult male mice. Toxicol. Sci. (2014) 138 (1): 139-147 PubMed

Uppdaterad: 2014-07-21