Rekommendationerna för paracetamol kvarstår tillsvidare - Janusinfo

Janusmed fosterpåverkan

 

Rekommendationerna för paracetamol kvarstår tillsvidare

Med anledning av den senaste tidens diskussioner om paracetamol och graviditet, hänvisar vi till Läkemedelsverkets uttalande om eventuell påverkan på hjärnans utveckling respektive ökad risk för ADHD hos barnen.

Vi har inga egna data från det Medicinska födelseregistret som kan belysa frågan utan avvaktar den europeiska utredning som initierats. Tills dess, kvarstår vår nuvarande bedömning för paracetamol.

/Redaktionen för Läkemedel och fosterpåverkan
2014-02-25