Senaste uppdateringar - Janusinfo

Janusmed fosterpåverkan

 

Senaste uppdateringar

Här hittar du information om nya dokument och uppdateringar av befintliga texter i Läkemedel och fosterpåverkan. Varje dokument ses över minst en gång per år. Då tillkommer aktuella siffror från det svenska Medicinska födelseregistret (MFR) och eventuellt nya litteraturreferenser. För att få fram alla texter inom en läkemedelsgrupp, sök på ATC-koden.

Oktober 2013

Nya dokument

Augusti 2013

Uppdateringar

Under sommaren 2013, uppdaterades majoriteten av dokumenten med bland annat siffror ur MFR från augusti 2012.  Några nyheter:

Juni 2013

Uppdateringar

Medel inom matsmältning och ämningsomsättning, ATC-kod A

 • Dokument inom ATC-kod A är uppdaterade med aktuella siffror ur MFR, se t ex omeprazol.

Antiepileptika, ATC-kod N03A

 • Ytterligare drygt 600 MFR-exponeringar, se t ex fenobarbital
 • Referenslistan är omarbetad och ett flertal nya referenser har lagts till
 • För topiramat har information tillkommit om att det finns tecken på en ökad risk för läpp-käk-gomspalt
 • Ny medförfattare till dokumenten om antiepileptika är med dr, överläkare i pediatrisk neurologi, Katarina Wide, verksam vid Karolinska Huddinge

Februari 2013

Nya dokument

Uppdateringar

 • Etylmorfin: tillägg om risk för andningsdepression hos barnet i hög dosering

Antikoagulantia, ATC-kod B01A

 • Acetylsalicylsyra: förtydligande om vad som räknas som lågdos
 • Alteplas: referenser om risken för blödning bakom placenta, har lagts till
 • Dalteparin: flera nya referenser
 • Warfarin:  ytterligare 17 exponeringar från MFR och kompletterad referenslista

Januari 2013

Nya dokument

Uppdateringar

Perorala antidiabetika, ATC-kod A11B

 • Omarbetad gemensam text utifrån nya behandlingsriktlinjer med aktuella litteraturreferenser
 • Nya bedömningar för Metformin och Glibenklamid

Antivirala medel, ATC-kod J05

SSRI, ATC-kod N06AB

 • Ytterligare drygt 3 000 MFR-exponeringar, se t.ex. citalopram 
 • Uppgifter om dödföddhet och dödlighet i neonatalperioden har lagts till 
 • Nya referenser om neuropsykiatrisk utveckling hos exponerade barn 

Tricykliska antidepressiva, ATC-kod N06AA
137 nya exponeringar, se till exempel amitriptylin