Länkar - Janusinfo

Janusmed kön och genus

  Sökhjälp

Länkar

Centrum för genusmedicin, Karolinska Institutet

Gendered reactions, Centrum för genusmedicin, Karolinska Insitutet

eGender eLearning course in gender medicine, Institute of Gender in Medicine (GIM), Charité, Universitätsmedizin Berlin

Office of Research on Women's Health, National Institutes of Health

Drug Trials Snapshots, U.S. Food and Drug Administration

Handbook of Clinical Gender Medicine. Schenck-Gustafsson K, DeCola PR, Pfaff DW, Pisetsky DS, editor. 1st ed. Karger; 2012.

Så godkänns ett läkemedel - Test på både kvinnor och män, Läkemedelsverket

 

Publikationer

 

Informationsmaterial

         

Janusmed kön & genus
Broschyren i pdf-format