Miljö och läkemedel

Aktuellt - arkiv


Reningsverk på Akademiska ska minska antibiotikaresistens
Pressmeddelande
2015-11-25 Läs mer »

Inga otillåtna läkemedelsrester i svenska köttprover
Livsmedelsverket, pressmeddelande
2015-11-20 Läs mer »

Rätt användning av antibiotika viktigt för att motverka resistens
Läkemedelsverket
2015-11-18 Läs mer »

Antibiotikabehandling till djur minskar
LäkemedelsVärlden
2015-10-20 Läs mer »

Storspiggar fick testa Prozac
UNT
2015-10-19 Läs mer »

Nytt center för läkemedel och miljö
MistraPharma pressmeddelande
2015-10-14 Läs mer »

De samarbetar mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2015-09-10 Läs mer »

Erytromycin in på miljöbevakningslista
Janusinfo
2015-09-08 Läs mer »

Förslag på samordnad mätning av läkemedel i miljön
Läkemedelsverket
2015-09-08 Läs mer »

Resandet ökar på resistens
Läkemedelsvärlden
2015-08-25 Läs mer »

Tre Kronor af Stockholm återvänder hem tisdag 18 augusti
Pressmeddelande
2015-08-17 Läs mer »

Akademiskt samarbete för att minska läkemedelsutsläpp
Dagens Medicin
2015-07-01 Läs mer »

Tio förslag kan förbättra miljöriskbedömningen av läkemedel
Janusinfo
2015-06-25 Läs mer »

Läkemedel påverkar avgiftningsenzymer hos fisk
Uppsala universitet
2015-06-16 Läs mer »

Trots ny teknik – läkemedelsrester renas inte från vattnet
2015-06-01 Läs mer »

Sjukhus måste rena avlopp från läkemedelsrester
Nytt från Öresund
2015-04-21 Läs mer »

Vi bygger Sveriges första fullskaliga rening av läkemedelsrester i avloppsvatten
Tekniska verken, Linköping
2015-04-15 Läs mer »

Rätt användning av antibiotika och miljökrav på tillverkningen är avgörande
Läkemedelsverket
2015-03-30 Läs mer »

Oxazepam och diklofenak i fisk fångad i Stockholm
Janusinfo
2015-03-20 Läs mer »

Fiskar och barn ska motivera till att returnera läkemedel
Apoteket Hjärtat. Pressmeddelande
2015-02-19 Läs mer »Sverige bäst på att undvika antibiotika
NyTeknik
2014-10-24 Läs mer »

Små mängder tungmetaller och antibiotika i miljön bidrar till resistensproblemen
Uppsala universitet
2014-10-08 Läs mer »

Veterinärmedicinska läkemedel – hur kan de påverka människa och miljö?
Information från Läkemedelsverket nr 5 2014 sid 11
2014-10-01 Läs mer »

Flera nya HaV-projekt: Avloppsvatten i Knivsta och vid Hanöbukten ska renas från läkemedelsrester
Havs- och vattenmyndigheten, HaV
2014-06-24 Läs mer »

Nytt projekt ska minska utsläppen från enskilda avlopp
IVL, Svenska miljöinstitutet.
2014-06-18 Läs mer »

Läkemedel kan påverka växter och djur i Östersjön
Janusinfo
2014-06-16 Läs mer »

Biologiskt system från Alnarp reducerar läkemedelsrester
Pressmeddelande
2014-06-10 Läs mer »

Skärpning av miljökrav vid tillverkning och upphandling
Janusinfo
2014-05-27 Läs mer »

Hållbar läkemedelsanvändning: nu och i framtiden
Seminarium anordnat av Landstingens nätverk för läkemedel och miljö tillsammans med Stockholms läns landsting
2014-05-08 Läs mer »

Läkemedelsrester i jordbruksmark undersöks
Cirkulation
2014-04-24 Läs mer »

Så påverkas vår miljö av läkemedel
Utbildningsradion
2014-04-14 Läs mer »

Flera försök med tekniker för läkemedelsrening
Cirkulation
2014-04-11 Läs mer »

Miljökraven på läkemedel ses över
LäkemedelsVärlden
2014-04-07 Läs mer »

Bra läkemedel på fel plats kan påverka naturen och ge resistens
Läkartidningen
2014-04-01 Läs mer »

Läkemedel i miljön risk för grodors reproduktion
Uppsala universitet
2014-02-13 Läs mer »

Kvalitet och miljö ska vägas in vid upphandlingar
Dagens Medicin
2014-01-15 Läs mer »Hur påverkas miljön av läkemedel
Information från Läkemedelsverket nr 6 2013
2013-12-19 Läs mer »

Läkemedelsrester spåras i avloppsvatten
Ny avhandling från Lunds universitet 
2013-12-16 Läs mer »

Bättre beredskap mot Tamiflu-resistenta influensavirus
Uppsala Universitet
2013-12-09 Läs mer »

Ny studie mäter miljögifter i fisk
IVL Svenska Miljöinstitutet
2013-10-15 Läs mer »

Inget tvång att rena läkemedelsrester
Sveriges Television
2013-04-29 Läs mer »

Läkemedel i vatten ändrar fiskens beteende
Sveriges Television
2013-02-14 Läs mer »