Informationsmaterial - Janusinfo

Miljö och läkemedel

Informationsmaterial

Patientbroschyr Använder du läkmedel?

Använder du läkemedel?

En patientbroschyr om kassation av läkemedel.

» Beställ broschyren

Broschyren i pdf-format

Miljökällan

Miljö och läkemedel

Om en databas med information om läkemedels miljöpåverkan

Broschyren i pdf-format
för utskrift
för läsning 

Skydda miljön, släng rätt!

En broschyr till de som ordinerats hormonbaserat preventivmedel eller hormonbehandling mot klimakteriebesvär. Utgiven år 2013 av Stockholms läns landsting.

» Beställ broschyren

Broschyren i pdf-format
för utskrift
för läsning

Kan mitt läkemedel skada miljön?

En patientbroschyr med vanliga frågor och svar om läkemedel och miljö (utgiven av Stockholms läns landsting år 2008, uppdaterad 2012).

Broschyren "Kan mitt läkemedel skada miljön?" finns både som dubbelsidigt utskriftsformat, som vid behov ska kunna ges till patienten, och i läsbart format direkt på skärmen. Du kan även beställa broschyren kostnadsfritt med eller utan lådställ. Ett lådställ rymmer cirka 50 broschyrer.

» Skriv ut broschyren som pdf

» Läs broschyren på skärmen (pdf)

» Beställ broschyren med eller utan lådställ via e-post
Ange om du vill ha broschyren med eller utan lådställ.

Miljöpåverkan från läkemedel - Vad vi vet och vad vi kan göra

Boken är skriven av Åke Wennmalm professor och fd miljödirektör i Stockholms läns landsting (SLL). Utgiven år 2010.

Den är gratis för anställda inom SLL, för övriga är kostnaden 200 SEK. 

» Beställ boken via e-post

Nationella lustgaskonsortiet

 Nationella lustgaskonsortiet är ett samarbetsforum för alla landsting och regioner som vill arbeta aktivt med att minska sina lustgasutsläpp.

Broschyren beskriver lustgasens användningsområden och miljöpåverkan samt innehåller samlad kunskap från konsortiets medlemmar om hur man kan arbeta för att minimera utsläppen. Broschyren från år 2009 ges ut av Nationella lustgaskonsortiet och distribueras av Stockholms läns landsting.

» Skriv ut / läs broschyren som pdf

» Beställ broschyren via e-post

 

Uppdaterad: 2017-04-24