Miljö och läkemedel

Lär dig mer om läkemedlens miljöpåverkan

Våra informatörer har inte längre möjlighet att åka ut till arbetsplatser i öppenvården för att fortbilda om läkemedels miljöpåverkan. I stället hänvisar vi till webbutbildningen. Vissa sjukhus kommer dock att fortsätta med Up dates om läkemedels miljöpåverkan (lunchföreläsningar). En annan möjlighet är att delta i Hållbarhetsavdelningens "miljöutbildningar för sjuksköterskor och läkare" där även läkemedels miljöpåverkan ingår (halvdagsutbildning).


Webbutbildningen

Den webbbaserade utbildningen kan nås på flera sätt. Den finns tillgänglig på Lärtorget.

Om du är uppkopplad på landsingets intranät hittar du webbutbildningen på Utbildningsportalen

För privata vårdgivare som har avtal med Stockholms läns landsting finns utbildningen på Vårdgivarguiden Sök miljöutbildning och se under rubriken webbaserade kurser.


Up Dates på sjukhusen 2018

Karolinska universitetssjukhuset Solna den 25 september.
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge den 2 oktober.
Kontaktperson: Marzieh Javadzadeh,
marzieh.javadzadeh@sll.se

Danderyds sjukhus (Inget datum bestämt ännu)
Kontaktperson: Pauline Raaschou,
pauline.raaschou@ds.se


Miljöutbildning för läkare och sjuksköterskor

Kontaktperson: Christl Kronfeld miljöavdelningen,
christl.kronfeld@sll.se


Om utbildningen

Målet med utbildningen är att du som deltagare ska:

  • förstå bakgrunden till problemet med läkemedels miljöpåverkan
  • veta hur Stockholms läns landsting hanterar problemet
  • veta hur du själv kan bidra.

Utbildningen tar omkring 1 timme. Kassering av läkemedel nämns kortfattat. Huvudvikten ägnas åt läkemedel som används och hamnar i våra vattendrag när de lämnar kroppen via urinen->toaletten->reningsverk->vattendrag.Arbetsmiljöfrågor kring läkemedel, det vill säga vilka läkemedel som kan förorsaka allergier hos personal som delar eller krossar tabletter och liknande problem finns inte med i denna utbildning.

Frågor skickas till janusredaktionen:
janusredaktionen.hsf@sll.se

 

Uppdaterad: 2018-01-22