Referensgrupp - Janusinfo

Janusmed fosterpåverkan

  Sökhjälp

Referensgrupp

En vetenskaplig referensgrupp är knuten till arbetet med databasen ”Janusmed fosterpåverkan”. Referensgruppen är bland annat remissinstans för texter som är nya, frekvent lästa och för vilka bedömningarna är särskilt svåra. Medlemmarna bistår även med att vidareutveckla och sprida kunskap om tjänsten.

Gruppen består av

Inga Wihman Fröding, specialistläkare, kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukuset samt Rosenlunds mödravårdsteam, Beroendecentrum, Stockholm

Anna Garmén, ST-läkare, klinisk farmakologi, Karolinska Huddinge

Karin Gottvall, barnmorska, med dr, utredare, Socialstyrelsen

Elisabeth Storck Lindholm, mödrahälsovårdsöverläkare, mödrahälsovårdsenheten, kvinnosjukvård och förlossning, Södersjukhuset 

Elisabeth Olhager, med dr, verksamhetschef, neonatalvården, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Ulrika Winninge, allmänläkare, Britsarvets vårdcentral, Falun

Lisa Forsberg, barnläkare, med dr, Huddinge BUMM, Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm


Uppdaterad: 2017-04-24