Klassificering - Janusinfo

Janusmed kön och genus

 

Klassificering

Alla läkemedelssubstanser i Janusmed kön & genus tilldelas en klassificering enligt en fyrgradig skala. Klassificeringen baseras på mängden evidens om könsskillnader för substansen som hittats vid litteratursökningarna.

Definition av klasser i klassificeringsskalan:

A Inga könsskillnader visade eller inga kliniskt relevanta könsskillnader visade
Det finns dokumentation om att könsskillnader inte har observerats för läkemedlet, eller det finns dokumentation om icke-kliniskt relevanta könsskillnader för läkemedlet

B Data om könsskillnader saknas
Det finns ingen dokumentation om könsskillnader för läkemedlet.
Denna klassificering används även för könsspecifika läkemedel, t ex könshormoner.

C Kliniskt relevanta könsskillnader för vissa patientgrupper
Det finns evidens om könsskillnader för läkemedlet som är kliniskt relevanta för vissa patienter, t ex gravida kvinnor eller äldre.

C! Kliniskt relevanta könsskillnader
Det finns god evidens om kliniskt relevanta könsskillnader för läkemedlet. 

 

 

Uppdaterat 2018-08-08