Klassificering och dokumentationsgrad - Janusinfo

Janusmed amning

Klassificering och dokumentationsgrad

Läkemedelssubstanserna i tjänsten Janusmed amning är bedömda utifrån en tregradig skala 1, 2 och 3 med färgmarkering grön, gul och röd.

Förenligt med amning
Särskilda överväganden och/eller med förbehåll
Amning avrådes

Dokumentationen som ligger till grund för bedömning är klassificerad i tre kategorier och anges med siffrorna 0,1 eller 2.

0 Klinisk dokumentation saknas. I vissa fall kan ett ställningstagande baseras på fysikaliska/kemiska egenskaper hos läkemedlet eller på en jämförelse med likartade läkemedel
1 Enstaka fallrapporter, opublicerade data eller tveksamma studier
2 Studier på transport till bröstmjölk och/eller studier på plasmakoncentrationer hos ammade barn/effekter på ammade barn