Sökhjälp - Janusinfo

Janusmed kön och genus

  Sökhjälp

Sökhjälp

Sökning kan ske på substansnamn, preparatnamn och ATC-kod. Minst tre tecken måste anges.

För sökning på en hel läkemedelsgrupp välj sökning via ATC-kod. Till exempel ger sökbegreppet N03 med val ATC-kod en lista på samtliga tillgängliga dokument om antiepileptika. Se nedan för ATC-koder med tre tecken.

Observera att innehållet i kunskapsstödet är under uppbyggnad. I dagsläget finns information om cirka 300 läkemedelssubstanser inom nedanstående terapiområden, se lista under Sökbara substanser.

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning

A02  Medel vid syrarelaterade symtom
A03  Medel vid funktionella magtarmsymtom
A04  Antiemetika
A06  Medel vid förstoppning
A07  Antidiarroika, intestinala antiinflammatoriska och antiinfektiva medel
A08
 Antiobesitasmedel, exkl. dietprodukter
A10
 Diabetesmedel
A11  Vitaminer

B Blod och blodbildande organ

B01 Antikoagulantia

C Hjärta och kretslopp

C01
 Medel vid hjärtsjukdomar
C02
 Antihypertensiva medel
C03
 Diuretika
C05  Kärlskyddande medel
C07
 Beta-receptorblockerande medel
C08
 Kalciumantagonister
C09
 Medel som påverkar renin-angiotensinsystemet
C10
 Medel som påverkar serumlipidnivåerna

D Hudpreparat

D01  Svampmedel för utvärtes bruk
D02  Hudskyddande och uppmjukande medel
D05  Medel vid psoriasis
D06  Antibiotika och kemoterapeutika för utvärtes bruk
D07  Kortikosteroider för utvärtes bruk
D10  Medel mot akne
D11  Övriga dermatologiska medel

G Urin- och könsorgan samt könshormoner

G02 Övriga medel för gynekologiskt bruk
G03 Könshormoner
G04 Urologiska medel

H Systemiska hormonpreparat, exkl. könshormoner och insuliner

H02  Kortikosteroider för systemiskt bruk
H03 Tyroideabehandling 

J Antiinfektiva medel för systemiskt bruk

J01  Antibakterialla medel för systemiskt bruk
J02  Antimykotika för systemiskt bruk
J05  Virushämmande medel för systemiskt bruk
J07  Vacciner

L Antiinfektiva medel för systemiskt bruk

L01  Antineoplastiska medel
L02  Endokrinterapi
L03  Immunstimulerande medel
L04  Immunsuppressiva medel

M Rörelseapparaten

M01  Antiinflammatoriska och antireumatiska medel
M04  Giktmedel
M05  Medel för behandling av skelettsjukdomar

N Nervsystemet

N02  Analgetika
N03  Antiepileptika
N04  Medel vid parkinsonism
N05  Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel
N06  Psykoanaleptika
N07  Övriga medel med verkan på nervsystemet

P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel

P01
 Medel mot protozoer

R Andningsorgan

R01  Medel vid nässjukdomar
R03  Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar
R06  Antihistaminer för systemiskt bruk

S Ögon och öron

S01
 Medel vid ögonsjukdomar

V Övrigt

V03  Medel vid förgiftningar, överdoseringar m.m.

 

Uppdaterad 2018-04-03